" ความพอใจของลูกค้า คือ ความภูมิใจของเรา "

ตำแหน่ง : มัณฑนากร
คุณสมบัติ :
 
 • ชายหรือหญิงอายุระหว่าง 25-30 ปี
 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Macintosh, Illustrator, Photoshop,3D Max
 
 • รักการอ่าน สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติที่ดีต่องานและสังคม คล่องแคล่ว ว่องไว ทุ่มเทต่องาน มีรสนิยม
 
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติ :
 
 • ชายหรือหญิงอายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการด้านบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีประสบการณ์งานด้านบุคคลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 
 • สามารถวางแผน วิเคราะห์ และบริหารด้านบุคคลได้ดี
 
 • บุคลิกดี มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้
   
ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือธุรการ
คุณสมบัติ :
 
 • หญิง อายุ ระหว่าง 21-35 ปี
 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การตลาด,การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
   
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
คุณสมบัติ :
 
 • หญิง อายุ ระหว่าง 21-35 ปี
 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีต้นทุน/ดูแลระบบอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Office และโปรแกรม สำเร็จรูปได้ดี
 
 • สามารถวางแผน วิเคราะห์ และบริหารงานบัญชีได้ดี
 
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 
 • บุคลิกดี มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาได้
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel : 024389972-3,028620133-4
รายละเอียดการสมัคร : ติดต่อโดยตรงผ่านบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง
SMK Printing Co.,Ltd.
5/1 ซ.วนาวรรณ2 ถ.เจริญนคร14 แขวง คลองต้นไทร
เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Tel : 02-438-9972-3 , 02--862-0133-4
Fax : 02-439-5405
 
หรือ E-mail : smkprinting@smkprinting.com
 
© 2010 SMK Printing Co.Ltd