" ความพอใจของลูกค้า คือ ความภูมิใจของเรา "
 
การผลิตทุกขั้นตอน (Process)
งานพิมพ์ของลูกค้าจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรผู้ชำนาญการของเราในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ ออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดรูปเล่ม >> แยกสีและตกแต่งภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ >> ถ่ายและเรียงฟิลม์ >> ทำเพลท >> พิมพ์ >> เข้าเล่ม >> บรรจุหีบห่อและจัดส่ง
งานก่อนพิมพ์ (Pre-press)
  เรามีความภาคภูมิใจที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งไม่เพียงสามารถรองรับ และตอบสนองงานออกแบบที่มีความประณีตและละเอียดซับซ้อนได้เท่านั้น แต่ยังทำให้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการใหม่ ๆ ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้เรายังให้บริการด้าน Graphic Design และระบบดิจิตอลปรู๊ฟสี ด้วยมาตรฐานการเทียบสีที่วางใจได้ ในส่วนของการรับ-ส่งต้นฉบับ เราสามารถรับ-ส่งไฟล์ข้อมูลได้ทุกรูปแบบผ่านทางเครือข่าย Internet ด้วยเครื่องแยกสีประเภทต่าง ๆ ของเราที่ให้ความละเอียดและความคมชัดของภาพสูงสุด รวมไปถึงระบบดิจิตอลปรู๊ฟสี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้กระบวนการผลิตของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่น่าพอใจ
กระบวนการพิมพ์ (Printing)
ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย และการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ของเราตั้งแต่ 1 สีจนถึง 4 สี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของเวลาและคุณภาพ ด้วยศักยภาพดังกล่าวเราสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ แท่นพิมพ์ของเราได้รับการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เทคนิคของเราก็มีความเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ที่ชำนาญงาน
งานหลังพิมพ์ (Post-press)
งานพิมพ์คุณภาพสูงของเราจะเข้าสู่กระบวนการหลังพิมพ์ ได้แก่ การพับ เก็บเล่ม เข้าเล่ม และไสกาว ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัย โดยมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และความเรียบร้อยของชิ้นงานทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงามตรงตามความต้องการของลูกค้า

งานบรรจุหีบห่อและจัดส่ง (Packaging & Delivery)
เมื่อกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นลง ผลงานของเราจะได้รับการตรวจคุณภาพขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะถูกบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย พร้อมที่จะจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา


 

© 2010 SMK Printing Co.Ltd